Ruimte en aandacht voor wat speelt.

De gesprekken die ik voer hebben een heel vrij karakter. Jij als cliënt bepaalt zelf in elke sessie het gespreksonderwerp. Je bepaald ook zelf wanneer en hoe vaak je graag wilt afspreken.

Ik volg niet een bepaald protocol en pas geen therapeutische interventies toe en heb geen vastomlijnd behandelplan. Ik ben heel spaarzaam in het geven van uitleg, interpretaties, adviezen en oefeningen. Ik zal geen aannames maken of je confronteren. Ik faciliteer het proces zodat je ontdekkingen doet die helpend zijn voor de problemen waar je worstelt. Ik help je je aandacht te houden bij het onderwerp waar jij graag naar wilt kijken en help je om dat te doen op een vriendelijke, niet-sturende, accepterende en nieuwsgierige wijze.

Ik werk vanuit een christelijke levensovertuiging en betrek graag God in de hulp wanneer je dat wenst. Echter omdat ik werk vanuit de visie dat hulp het beste werkt als mensen zelf ontdekkingen doen zal ik hierbij jouw volgen en geheel aansluiten op jouw wensen.

Het maakt voor mij niet uit welke levensovertuiging je hebt wanneer je bij mij komt voor hulp. Dit is ook niet van belang in de methodes die ik toepas.

Insight focused neurotherapy

Met IFnT leer je te kijken naar je problemen met volle aandacht, op een vriendelijke manier, met liefde naar jezelf toe, zonder oordeel en met acceptatie. Veranderingen kunnen daardoor op een eenvoudige maar hele effectieve manier plaats vinden in je hersenen, wat direct invloed heeft op hoe je je voelt, denkt en gedraagt. Je krijgt nieuwe inzichten, ervaart minder stress en meer veerkracht. Traumatische gebeurtenissen verliezen hun grip op je. Overtuigingen die je altijd met je hebt meegedragen beginnen te transformeren. Je begint te ontdekken dat er niets mis is met je, maar dat het te maken heeft met wat er is gebeurd met je. Als therapeut faciliteer ik je in dit proces door je te helpen je aandacht te blijven richten op wat er naar voren komt ‘in het hier en nu’. Op deze wijze kunnen de juiste omstandigheden worden gecreëerd zodat je hersenen zichzelf kunnen gaan reorganiseren en blijvende veranderingen teweeg gebracht kunnen worden.

IFnT is een methode die zich baseert op de meest recente resultaten van neurowetenschappelijk onderzoek naar het vermogen van onze hersenen om zichzelf te veranderen en naar interpersoonlijke neurobiologie, d.w.z. naar hoe interacties en ervaringen met anderen hun weerslag vinden in het fysieke brein. IFnT is een methode van therapie die neurowetenschap samenvoegt met concepten uit onder andere hechtingtheorie, coherentie theorie, ontwikkelingstheorie en de polyvagaltheorie liefde zonder angst.

Voor meer informatie over IFnT  www.ifnt.nl en  www.insight-international.org


Method of Levels

Naast het werken met Insight Focused neuroTherapy werk ik sinds kort ook met de methode Method Of Levels. 

Het uitgangspunt van de MOL, net zoals bij IFnT, is dat mensen meestal zelf de kennis in huis hebben voor het oplossen van hun psychische problemen. Ze zien echter geen uitweg omdat ze hun pijnlijke gevoelens en gedachten het liefst zoveel mogelijk uit de weg gaan en er daardoor geen goed zicht meer op hebben.

Het doel van de MOL is om al pratende alle kanten van het probleem zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht te brengen zodat er steeds meer emotioneel inzicht en verwerking komt. De therapeut houdt de aandacht van de cliënt steeds dicht bij het onderwerp door er voortdurend nieuwsgierige vragen over te stellen. Door met de MOL te werken komt er helderheid en harmonie. 

Voor meer informatie over de MOL  www .methodoflevels .nl


Binnen 2 weken en zonder verwijzing kennismaken?