Privacy verklaring

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Ik ga dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. Ik ben gehouden aan mijn beroepsgeheim en ben verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens. 

Ik houdt me in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Indien u meer informatie wenst, dan verwijzen wij nu naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookie verklaring

Bij het gebruik van deze website kan door estherjansen.nl en/of door andere partijen informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.